Công văn số 1071-CV/ĐU ngày 17/3/2020 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam

Đăng ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 807
Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục KTTV

Thực hiện Công văn số 2188-CV/BTG-DVĐƯ ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn sao gửi các cấp ủy trực thuộc “Đ cương tuyên truyền Hội người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995-10/5/2020)” do Hội người cao tuổi Việt Nam biên soạn.

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động./.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/2020/Thang3/1071.pdf

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: