Công văn số 1069-CV/ĐU ngày 11/3/2020 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc sao gửi Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đăng ngày: 13-03-2020 | Lượt xem: 1054
Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục

Thực hiện Công văn số 2182-CV/BTG-DVĐƯ ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sao gửi Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đàng bộ các cấp và Đại hội Đảng làn thứ XIII, Ban Thường vụ Đàng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn sao gửi các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII".

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục triển khai thực hiện./.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/2020/Thang3/1069.pdf

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: