Công văn số 1062-CV/ĐU ngày 10/3/2020 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc sao gửi Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đăng ngày: 13-03-2020 | Lượt xem: 835
Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục

Thực hiện Công văn số 2175-CV/BTG-DVĐU ngày 06/3/2020 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sao gửi Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn sao gửi các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020".

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục triển khai thực hiện./.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/2020/Thang3/1062.pdf

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: